Život Zamenhofa (Život, dielo a myšlienky autora esperanta)

Slovenský preklad od Pavla Petríka životopisu Zamenhofa od ruského esperantistu Alexandra Korženkova.
Dielo detailne popisuje život Zamenhofa, jeho pôvod, rodinu, myšlienky, tvorbu ako aj spoločenskú dobu, v ktorej žil a tvoril.
Jednotlivé kapitoly boli v slovenskom vydaní doplnené o dobové fotografie. Na konci diela možno nájsť špeciálnu kapitolu o esperante v súčasnosti aj s informáciami o esperante na Slovensku i zoznam odporúčanej literatúry.
Dielo prezentuje iniciátora esperanta z rôznych pohľadov - nie len ako tvorcu esperanta, ale aj ako manžela, lekára, filozofa, pacifistu, humanistu.

La slovaka traduko de la biografio de Zamenhof fare de Pavol Petrík. La aŭtoro estas rusa esperantisto Alexander Korĵenkov. La verko detale priskribas la vivon de Zamenhof, lian originon, familion, pensojn, verkaron kaj socian epokon, en kiu li vivis kaj verkis. Unuopaj ĉapitroj estis en la slovaka eldono kompletigitaj per tiutempaj fotografaĵoj. Je la fino de la verko eblas trovi specialan ĉapitron pri Esperanto en nuntempo kun informoj pri Esperanto en Slovakio kaj listo de rekomendita literaturo. La verko prezentas la iniciatinton de Esperanto el diversaj perspektivoj - ne nur kiel la aŭtoron de Esperanto, sed ankaŭ kiel edzon, kuraciston, filozofon, pacifiston kaj humaniston.

Autor: Alexander Korženkov
Kategória: Odborná literatúra, životopis
Vydavateľ: Espero
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-89366-12-5
Rozmery: A5
Počet strán: 96

5,00 €