Život Zamenhofa (Život, dielo a myšlienky autora esperanta)

Anotácia: Slovenský preklad od Pavla Petríka životopisu Zamenhofa od ruského esperantistu Alexandra Korženkova.
Dielo detailne popisuje život Zamenhofa, jeho pôvod, rodinu, myšlienky, tvorbu ako aj spoločenskú dobu, v ktorej žil a tvoril.
Jednotlivé kapitoly boli v slovenskom vydaní doplnené o dobové fotografie. Na konci diela možno nájsť špeciálnu kapitolu o esperante v súčasnosti aj s informáciami o esperante na Slovensku i zoznam odporúčanej literatúry.
Dielo prezentuje iniciátora esperanta z rôznych pohľadov - nie len ako tvorcu esperanta, ale aj ako manžela, lekára, filozofa, pacifistu, humanistu.

Autor: Alexander Korženkov

Kategória: Odborná literatúra, životopis

Vydavateľ: Espero

Rok vydania: 2011

ISBN: 978-80-89366-12-5

Rozmery: A5

Počet strán: 96

7,00 €
Please select variants first