Vše o meditaci

Knížka o tom, jak si rychle a jednoduše uklidnit mysl. Po mnohaleté zkušenosti s meditacemi a vývojem lidské mysli i vědomí autor vysvětluje principy a fungování mysli a poskytuje návod na to, jak znehybnit tělo, mysl i fantazii a setrvávat tak ve vnitřním tichu - v přítomnosti. Již sedmé vydání doposud nejúspěšnější knihy tohoto slovenského autora.

Autor: Marian Repka

Kategória: Ezoterika

Vydavateľ: Espero

Rok vydania: 2003

Rozmery: A5

Počet strán: 72
ukázka zo str. 29 - 30

POSTOJ POZOROVATELE
Připomeňme si, o co nám jde (A) a zkontrolujme, zda jsme neodbočili z cesty, která vede k vytýčenému cíli (B).
A. Chceme vědět vše o meditaci.
B1. Abychom to zjistili, musíme mít v první řadě klid. Předpokladem klidu ve vztahu k vnějšímu světu je morálka.
B2. Kdo má klid nebo si ho správnou řečí, správnými činy a správným životem vytvořil, ten musí při zjišťování podmínek vedoucích k meditaci přestat mluvit.
B3. Neodbočit z cesty k meditaci znamená dokázat znehybnět a zachovat si přitom i nadále klid. Vnější klid trvá, ale vnitřní je zpočátku narušen. Abychom ho stabilizovali, musíme umět dospět k pochopení, poznání a osvobození. Kromě toho si musíme zvyknout na některou z meditačních pozic a setrváním v ní zjistit vše o nehybnosti.
B4. Dalším krokem na cestě k meditaci je poznat vše o myšlenkách. A na uskutečnění tohoto cíle teď pracujeme.
Protože už víme, co je myšlenka, a jestliže chceme poznat principy myšlení, musíme být schopni sledovat myšlení stejně objektivně, jako události kolem nás. Naším cílem tedy není vymýšlet si, co se děje na ulici, ale pozorovat dění na ulici tak, abychom o něm mohli hovořit s jinými bez toho, že by mezi námi vznikl rozpor. Ukážeme-li na červené auto a řekneme: "Tam jede červené auto," pak pokud jsme objektivní my i náš kamarád, dá nám za pravdu: "Ano, tam jede červené auto."
Abychom mohli takto objektivně pozorovat myšlení, musíme mít nad ním nadhled. Nesmíme být uvnitř myšlení, musíme být vně. Nesmíme být jedním z účastníků pouličního ruchu, musíme být mimo něj, odděleni od něho tak, abychom ho mohli z nadhledu sledovat.
Jak je možné pozorovat myšlení při setrvávání v nehybnosti? Tak, že někde ve svém podvědomí vytvoříme postoj pozorovatele a v tomto postoji pozorovatele budeme pozorovat vše, co se v mysli bude dít. Znamená to, že mysl je součástí vědomí a jako jeho součást je menší než vědomí. Ve vědomí je tedy dost místa, které nezasahuje mysl. Proto není problémem zaujmout postoj pozorovatele v té části vědomí, která je mimo mysl.
Ujasněme si teď, co je to vědomí. Abychom netápali a i nadále si rozuměli.
Vědomí je všechno, co si uvědomujeme. Vědomí není jen tělo, není ohraničeno pokožkou. Vědomí je všude, kam dohlédneme, doslechneme, docítíme, dochutnáme, docítíme hmatem a co obsáhneme myslí. Uvědomte si, že v rámci tohoto velkého vědomí budeme teď zkoumat pouze mysl. Přičemž mysl je v mozku. Mozek je v naší hlavě. Nemůžeme se proto zmýlit. Vědomí, které je v prostoru, do kterého můžeme umístit pozorovatele. Do lebky, možná centimetr nad hlavou, nebo pod strop, nebo do rohu pokoje. Jen na nás záleží, kam pozorovatele umístíme. Pokud ho neumístíme přímo do mozku, pak pro nás nebude problémem objektivně sledovat myšlení.
Každý, kdo umístí pozorovatele mimo mysl, bude sledovat totéž co my. Takže o tom, co jsme zjistili, si můžeme vyprávět. Proto z nás mohou mít vědečtí pracovníci radost. Mohou si sestavit tabulky, grafy a vypracovat na základě našich informací disertační, doktorské a akademické práce. Musí si ale dát pozor, aby se nezmýlili, protože budou hovořit o tom, co dobře známe. Budou-li tvořit bludy, hned to poznáme.
Jaká je tedy naše praxe? V klidu, nikým a ničím nerušeni, si sedneme do své meditační pozice. Znehybníme. Mlčíme, rty se nám nepohybují, jazyk je uvolněný. A teď, takto připraveni, zaujmeme někde ve vědomí, které je mimo mysl, postoj pozorovatele. A v postoji pozorovatele pak mysl pozorujeme. Vidíme, co se v ní děje, sledujeme, jak funguje, jak vznikají, mění se a zanikají myšlenky a poznáváme zákonitosti toho všeho. Poznáváme je tak objektivně, že si o tom můžeme vyprávět s kýmkoliv, kdo dělá totéž, co my. A rozumíme si.

3,50 €
Please select variants first