Veľký esperantsko-slovenský slovník / Granda Esperanta-Slovaka Vortaro

Novinka

Najaktuálnejší, nový esperantsko-slovenský slovník. Po 53 rokoch sa opäť vydáva veľký slovník, obohatený o mnohé nové slová a výrazy. Slovník vychádza z pôvodne esperantsko-českého slovníku M. Malovca.

Redaktor: Stanislav Košecký
Autori: Miroslav Malovec, Ľubomír Fajth a kol.
Kategória: Učebné pomôcky
Vydavateľ: ESPERO
Rok vydania: 2023
ISBN: 978-80-99902-73-3
Rozmery: A5
Počet strán: 613

19,90 €