Solaris

Solaris je vedecko-fantastický román poľského spisovateľa Stanisława Lema z roku 1961. Je to Lemovo vrcholné dielo. Dej knihy popisuje výskum planéty Solaris, ktorá je pokrytá živým oceánom, a rieši problém porozumenia medzi rozličnými formami života. Román bol preložený do mnohých svetových jazykov a bol trikrát sfilmovaný. Patrí k najznámejším dielam poľskej fantastiky.
Názov: Solaris
Autor: S. Lem
Miesto vydania, rok: Białystok, 2021
Vydavateľ: Bjalistoka Esperanto-Societo
ISBN: 978-83-962222-0-6
Počet strán: 275
Rozmery: A5

12,00 €