Slovník hanlivých výrazov v Esperante (Vortaro de vulgaraj esprimoj)

-50%

Slovník hanlivých výrazov, usporiadaných do jednotlivých kategórií (nadávky, kliatby, tabu-slová, slang, metafory...). Podľa esperantského originálu "Knedu min, sinjorino" upravil a úvod do češtiny preložil Petr Chaloupka. Autorom diela je bývalý predseda UEA (Celosvetovej esperantskej spoločnosti)
- Úvodná časť po česky, slovníková časť je jednojazyčná (výkladová) - v esperante.

Vortaro de vulgaraj esprimoj, ordigitaj laŭ unuopaj kategorioj (fi-vortoj, sakroj, tabu-vortoj, slango, metaforoj...). Laŭ la Esperanto-originalo "Knedu min, sinjorino" prilaboris kaj enkondukon en la ĉeĥan tradukis Petr Chaloupka. La aŭtoro de la verko estas eksa prezidanto de UEA (Universala Esperanto-Asocio) - La enkonduka parto estas en la ĉeĥa lingvo, la vortara parto estas unulingva (klariga) - en Esperanto.

Autor: Renato Corsetti
Kategória: Slovníky
Rozmery: A5
Počet strán: 30

1,00 € 2,00 €