Slovakaj plejoj

-20%

Farebná brožúra "Slovenské naj". Zbierka rôznych zaujímavých "naj" zo Slovenska: rôzne rekordy - prírodné, staviteľské, osobnosti, športovci a pod.
Knižočka obsahuje aj zlášť časti so vzťahom k esperantu a esperantistom na Slovensku.

Plenkolora broŝuro.
Kolekto de diversaj "plejoj", rilataj al Slovakio - rekordoj diversspecaj: naturaj,
konstruaj, personecaj, sportaj ktp. La libreto ankaŭ aparte parolas pri rilatoj al Esperanto kaj esperantistoj. 

Autor: Ján Vajs
Kategória: Faka literaturo
Vydavateľ: Espero
ISBN:078-80-89366-48-4
Rok vydania: 2016
Rozmery: A5
Počet strán: 63

6,00 € 7,50 €