Skizo de la esperanta literaturo

-35%

E. V. Tvarožek 
Táto kniha ucelene no stručne predstavuje základný prehľad esperantskej literatúry: podľa jednotlivých období a škôl zoradených najdôležitejších / najznámejších autorov s krátkym životopisom a popisom ich diela. Autor, sám básnik, spisovateľ a prekladateľ, nám takto predstavuje užitočnú príručku ako pre samoukov, tak aj pre účastníkov kurzu alebo skúšajúcich či pripravujúcich sa na skúšku. 

"Miriga estas la rilato inter la lingvo kaj literaturo: la literaturo ĝermas kajkreskas el la lingvo kaj inverse -- la lingvo nutriĝas kaj kreskas pere de sia literaturo." (Degenkamp)
Legi bonajn librojn estas nemalhavebla pliriĉigo de niaj kaj klereco kaj lingvoscio. Por povi orientiĝi en la libra universo, oni bezonas bazan trarigardon pri literaturo.Ĝin oni ja instruas en lernejoj de ĉiu nacia lingvo, kaj same ĝi apartenas alla eduko en la lingvo internacia. Jen estas libro, kiu en kompakta koncizeco prezentas tiun ĉi bazan trarigardon: laŭ la unuopaj periodoj kaj skoloj ordigitajn la plej gravajn aŭtorojn kun iliaj verkoj kaj bazaj vivindikoj. La aŭtoro, estante mempoeto, verkisto kaj tradukisto, jen havigis utilan manlibron kiel por memlernantoj,same tiel por kursanoj aŭ ekzamenotoj.

Autor: E. V. Tvarožek
Kategória: Faka literaturo
Vydavateľ: Espero
ISBN: 80-969042-4-8
Rozmery: A5
Počet strán: 92

4,49 € 6,90 €
Please select variants first