Šanca na šťastie / Ŝanco por feliĉo

Preklad do slovenčiny: Eduard V. Tvarožek
Dvojjazyčné SK-EO vydanie známej knihy flámskeho autora - zakladateľa "Hnutia bez mena".
Kniha bola už preložená do 27 jazykov,
predaných bolo vo svete spolu viac ako 3.000 000 exemplárov.

enslovakigis: Eduard V. Tvarožek.
Dulingva, E-o - slovaka eldono de fama libro de la flama aŭtoro P. Bosmans - fondinto de "Movado sen Nomo".
Libro estis tradukita al 27 lingvoj, venditaj pli ol 3 milionoj da ekzempleroj tutmonde.

Autor: Phil Bosmans
Kategória: Poezio
Vydavateľ: Espero
ISBN: 978-80-969533-4-9
Rozmery: 21x21
Počet strán: 100

6,50 €