Rakontoj el la poŝtista sako

Novinka

Anotácia: V knižke plnej pekných obrázkov pán poštár Vilko, jeho hovoriaci kocúrik Murko a výnimočný bicykel Bruno rozpovedia čitateľom príbehy ľudí z ich mestečka. Ľudí, s ktorými sa stretávajú pri svojej každodennej práci. Poznajú ich osudy, radosti i útrapy. Príbehy vtlačené do poštárskej kapsičky pána Vilka sú popretkávané ľudskosťou, dôležitou spolupatričnosťou človeka k človeku, hoci si ju neraz neuvedomujú. No nechýba v nich ani láskavý, dobrosrdečný humor pri riešení rôznych situácií.
Knihu napísala významná slovenská spisovateľka, autorka viac ako tridsiatich kníh pre deti i dospelých, Danuša Dragulová-Faktorová. Ide už o jej druhú knižku, preloženú do esperanta (prvou bola "Príhody uja Hrmotku).

En la libro plena de belaj ilustraĵoj sinjoro poŝtisto Vilko, lia parolanta virkateto Murko kaj eksterordinara biciklo Bruno rakontas al legantoj rakontojn de homoj el sia urbeto. Homoj, kun kiuj ili renkontiĝas en sia ĉiutaga laboro. Ili konas iliajn sortojn, ĝojojn kaj malfacilaĵojn. Rakontoj enpremitaj en la poŝtistan sakon de sinjoro Vilko estas interplektitaj per homeco, grava solidareco de homo kun homo, kvankam ofte ili ne konscias pri tio. Sed ne mankas en ili afabla, bonkora humuro por solvi diversajn situaciojn. La libron verkis grava slovaka verkistino, aŭtorino de pli ol 30 libroj por infanoj kaj plenkreskuloj, Danuša Dragulová-Faktorová. Temas pri ŝia dua libro tradukita en Esperanto (la unua estis La aventuroj de sinjoro Bruetulo).

Autor: Danuša Dragulová-Faktorová
Kategória: Pre deti
Vydavateľ: Espero
Rok vydania: 2019
ISBN: 978-80-99902-04-7
Rozmery: A5
Počet strán: 54

8,90 €