Nie sme bezmocní - Ni ne estas senpovaj

Slovensko-esperantské vydanie knižky, opisujúcej cestu k vytvoreniu celosvetového mieru v piatich krokoch. Dielo patrí do tzv. praktickej (aplikovanej) ezoteriky - poskytuje priame odpovede a návody na riešenie problémov dnešného moderného (no zároveň ohrozeného) sveta a radí, čo je potrebné urobiť, aby sa mier na Zemi stal naozaj realitou.

Esperanta-slovaka eldono de la libro, kiu priskribas vojon al tutmonda paco en kvin paŝoj. Verko apartenas al tn. praktika (aplika) esoteriko - ĝi donas rektajn respondojn kaj uzinstrukciojn por solvo de la problemoj de la nuntempa moderna (sed samtempe endanĝerigita) mondo kaj ĝxi konsilas, kion necesas fari, por ke la paco sur tero estiĝis vere realeco.

Autor: Marian Repka
Kategória: Ezoterika
Vydavateľ: Espero
Rok vydania: 2003
ISBN: 80-969042-0-5
Rozmery: A5
Počet strán: 144

3,50 €