Medzinárodné slová v esperante / Internaciaj vortoj en Esperanto

Anotácia: Druhé vydanie: slovníček so slovami v esperante, ktoré sa bežne Slovák (ale aj Čech) nemusí učiť, ale rozumie im hneď po prvej lekcii. Zoznam 4230 slov - internacionalizmov, ktoré sú rovnaké alebo veľmi podobné v slovenčine a v esperante. Veľmi užitočná pomôcka pri učení sa esperanta, ktorá uľahčuje a urýchluje zvládnutie slovnej zásoby.

La dua eldono: vortaro kun vortoj en Esperanto, kiujn kutime slovako (sed ankaŭ ĉeĥo) ne devas lerni, sed li komprenas ilin tuj en la unua leciono. Listo de 4230 vortoj - internaciaj vortoj, kiuj estas la samaj aŭ tre similaj en la slovaka kaj en Esperanto. Tre utila helpilo por lerni Esperanton, kiu faciligas kaj plirapidigas alproprigon de la vortprovizo.

Autor: Peter Baláž
Kategória: Učebné pomôcky
Vydavateľ: Espero
Rok vydania: 2016
ISBN: 9788096904259
Rozmery: A6
Počet strán: 46

2,00 €