La Tago de Kiborgiĝo / The Day We Became Cyborg

Dvojjazyčná, esperantsko-anglická zbierka pozoruhodných a zamyslenia hodných sci-fi príbehov od škótskeho autora Hju Rida, žánru "kyberpunk" (cyberpunk).
Príbehy sa vyvíjajú a posúvajú v čase, ako je opísaný aj vývoj jednotlivých technológií.
Medzi jednotlivými príbehmi je občas vložená esej, ktorá popisuje odbornejšie technológiu, ktorá môže byť už čoskoro tak samozrejmá, ako sú v dnešnej dobe mobilné telefóny alebo šošovky.
Vďaka dvojjazyčnosti knihy (texty sú písané zrkadlovo proti sebe na stranách) je vhodná aj na učenie sa či zlepšovanie sa jedného z jazykov.

Dulingva, Esperanto-angla kolekto de rimarkindaj kaj pripensindaj sci-fi rakontoj de skota aŭtoro Hju Rid en la ĝenro "kiberpunko" (cyberpunk). La rakontoj evoluiĝas kaj moviĝas en tempo, kiel estas priskribita ankaŭ evoluo de unuopaj teknologioj. Inter la unuopaj rakontoj estas iufoje enmetita eseo, kiu pli fake priskribas teknologion, kiu povas esti jam baldaŭ tiel memkomprenebla kiel nuntempe poŝtelefonoj aŭ lensoj. Dank al dulingveco de la libro (tekstoj estas skribitaj spegule sur la paĝoj unu kontraŭ la alia), ĝi estas taŭga por lerni aŭ pliperfektiĝi en unu el la lingvoj.

Autor: Hju Rid
Kategória: Próza
Vydavateľ: Espero
Rok vydania: 2018
ISBN: 978-80-89366-92-7
Rozmery: A5
Počet strán: 220

9,00 €