La aventuroj de sinjoro Bruetulo

Novinka

Ujo Hrmotka, čo občas všetko domotká, má veľa zlozvykov. No aj vďaka svojim malým kamarátom zo susedstva si uvedomí, aké nezdravé je napríklad pojedať čokoládu, tráviť veľa času pri počítači, televízore, mobile a aký pozor si treba dávať na návykové látky, s ktorými sa človek stretáva aj v bežnom živote. Malí čitatelia sa v krátkych humorných a vtipných príbehoch dozvedia, kto sa premenil na ďatľa, odkiaľ sa za oknom vynoril duch, ale aj to, kedy ujo Hrmotka skríkol "Ani hnúť!" alebo "Nie som predsa žiadny trkvas!".
Knihu napísala významná slovenská spisovateľka Danuša Dragulová-Faktorová, autorka tridsiatich kníh pre deti i dospelých, niekoľkých tisícok publicistických článkov i vedeckých článkov z mediálnej teórie. Za svoju tvorbu získala mnohé ocenenia, jej knihy boli preložené do viacerých jazykov.
Knihu ilustroval Ján Mikulčík, ktorý sa venuje ilustrovaniu kníh pre deti i dospelých a grafickému dizajnu.
Knihu s pôvodným názvom "Príhody uja Hrmotku" zo slovenského jazyka preložila Katarína Nosková. V origináli vyšla vo vydavateľstve DAXE (www.daxe.sk). Knihu v esperante vydalo vydavateľstvo ESPERO (www.espero.sk).

Sinjoro Bruetulo, kiu iufoje ĉion konfuzigos, havas multajn malbonajn kutimojn. Sed dank al siaj malgrandaj amikoj el najbaraĵo li konscios, kiel nesane estas ekzemple manĝi ĉokoladon, pasigi tro multe da tempo ĉe komputilo, televidilo, poŝtelefono kaj kiel li devas atenti pri dependigaj substancoj, kun kiuj homo renkontiĝas en sia ĉiutaga vivo. Malgrandaj legantoj en mallongaj humuraj kaj ŝercaj rakontoj ekscios, kiel li ŝanĝiĝis al pego, de kie malantaŭ fenestro aperis spirito, sed ankaŭ tion, kiam sinjoro Bruetulo kriis: "Ne moviĝu!" aŭ "Mi ne estas idioto!" La libron verkis grava slovaka verkistino Danuša Dragulová-Faktorová, la aŭtorino de 30 libroj por infanoj kaj plenkreskuloj, kelkmil publicistaj artikoloj kaj sciencaj artikoloj pri amaskomunikila teorio. Ŝi gajnis multajn premiojn pro siaj verkoj, ŝiaj libroj estis tradukitaj en kelkajn lingvojn. La libron ilustris Ján Mikulčík, kiu ilustras librojn por infanoj kaj plenkreskuloj kaj okupiĝas pri grafika dizajno. La libron en originala titolo "Príhody uja Hrmotku" el la slovaka lingvo tradukis Katarína Nosková. En originala versio ĝi aperis en la eldonejo DAXE (www.daxe.sk). La libron en Esperanto eldonis eldonejo ESPERO (www.espero.sk).

Kategória: Pre deti
Vydavateľ: Espero
Rok vydania: 2019
ISBN: 978-80-99902-03-0
Rozmery: A6
Počet strán: 46

5,90 €