La aventuroj de Milan Rastislav Štefánik

Novinka

Elektronické vydanie unikátneho komixu - vo formáte PDF. Esperantské vydanie komixu o M.R.Štefánikovi. Vydávané pri príležitosti okrúhlych výročí tejto významnej slovenskej osobnosti (100 výročie jeho úmrtia v roku 2019 a zároveň 140 výročie od jeho narodenia v r. 2020). Unikátny a pútavý príbeh jeho životnej dráhy, vytvorený skúsenou autorskou skupinou: Tomáš Kriššák - scenár, a grafici/maliari: Eniac (Tomáš Cíger) a Frenky (František Hříbal). Preklad: Katarína Nosková. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Elektronika eldono de unika komikso - en formato PDF. Esperanta eldono de komikso pri M. R. Štefánik. Eldonita okaze de la rondaj datrevenoj de ĉi tiu grava slovaka persono (100-a datreveno de lia morto en la jaro 2019 kaj samtempe 140-a datreveno de lia naskiĝo en la jaro 2020). Unika kaj interesa rakonto pri lia vivovojo kreita per sperta aŭtora grupo: Tomáš Kriššák - scenaro kaj grafikistoj/pentristoj: Eniac (Tomáš Cíger) kaj Frenky (František Hříbal). Traduko: Katarína Nosková. La eldonon de la libro el publikaj fontoj subtenis Fonduso por subteno de arto.

Autori: Tomáš Kriššák, Eniac, Frenky
Kategória: Komix
Vydavateľ: Espero
Rok vydania: 2019
Rozmer: A4
Počet strán: 60

3,50 € 4,50 €