Kto je kto v slovenskom esperantskom hnutí / Kiu estas kiu en la slovaka Esperanto-movado

Anotácia: Dvojjazyčné esperantsko-slovenské vydanie.
Dielo sa snaží prezentovať aktuálnych slovenských esperantistov. V tomto biografickom slovníku možno nájsť vyše 50 ľudských osudov - ktoré sú silno späté s esperantom, jeho myšlienkou a praktickým použitím.

Autor: Ján Vajs

Kategória: Rôzne

Vydavateľ: Espero

Rok vydania: 2016

Rozmery: A5

Počet strán: 146

7,50 €
Please select variants first