Kto je kto v slovenskom esperantskom hnutí / Kiu estas kiu en la slovaka Esperanto-movado

Dvojjazyčné esperantsko-slovenské vydanie.
Dielo sa snaží prezentovať aktuálnych slovenských esperantistov. V tomto biografickom slovníku možno nájsť vyše 50 ľudských osudov - ktoré sú silno späté s esperantom, jeho myšlienkou a praktickým použitím.

Dulingva Esperanto-slovaka eldono. La verko klopodas prezenti nuntempajn slovakajn esperantistojn. En ĉi tiu biografia vortaro eblas trovi pli ol 50 homajn sortojn - kiuj estas forte ligitaj kun Esperanto, ĝia ideo kaj praktika uzado.Dvojjazyčné esperantsko-slovenské vydanie.
Dielo sa snaží prezentovať aktuálnych slovenských esperantistov. V tomto biografickom slovníku možno nájsť vyše 50 ľudských osudov - ktoré sú silno späté s esperantom, jeho myšlienkou a praktickým použitím.

Autor: Ján Vajs
Kategória: Rôzne
Vydavateľ: Espero
Rok vydania: 2016
ISBN: 978-80-89366-51-4
Rozmery: A5
Počet strán: 146

7,50 €