Základy medzinárodnej reči Esperanto

Štvrté, nezmenené vydanie prvej učebnice esperanta pre Slovákov! (Fundamento de Esperanto) Unikátna knižka, v limitovanej edícii pri príležitosti 101. svetového kongresu esperanta v Nitre v r. 2016 - 101 kusov. Od prvého vydania (1907) ubehlo už 110 rokov!

La 4-a, neŝanĝita re-eldono de la unua lernolibro de Esperanto por slovakoj! (Fundamento de Esperanto) Unika libreto, kun limigita eldonkvanto, okaze de la 101-a UK: nur 101 pecoj. 

Autor: L. L. Zamenhof
preložil: Albert Škarvan   

Kategória: Lernolibroj
Vydavateľ: Espero
ISBN: 978-80-969533-6-3
Rok vydania: 2016
Rozmery: 12x18cm
Počet strán: 130

9,00 €