Esperanto od A do Z

Petr Chrdle, Stanislava Chrdlová

Slovenský preklad pôvodne českej učebnice esperanta (v prvom vydaní pod názvom "Esperantem za tři měsíce").
Kniha je odborne preložená a upravená pre slovenské publikum Katarínou Noskovou, veľmi vhodne učí jazyk v prehľadných a stručných lekciách. Nasleduje bohatá čítanka. Ku knihe je aj bezplatne dodaný bohatý online-materiál, najmä rôzne cvičenia, ktoré nahradzujú cvičebnicu.
Jedna z najmodernejších učebníc najjednoduchšieho jazyka na svete, ktorý možno zvládnuť aj za 3 až 6 mesiacov!

Slovaka traduko de la ĉeĥa lernolibro de Esperanto - en antaŭa eldono kun la nomo Esperantem za tři měsíce. La libro, tre sperte tradukita de Katka Nosková tre lerte instruas la lingvon, en klaraj kaj skizaj lecionoj, sekvas riĉa legolibro. Aldone haveblas riĉa reta ekzercaro. 

Autor: Petr Chrdle, Stanislava Chrdlová
Kategória: Lernolibroj
Vydavateľ: Espero
Rok vydania: 2016
ISBN: 978-80-89366-52-1
Rozmery: A5
Počet strán: 178

8,90 €