Detala Gramatiko de Esperanto

Novinka

Ak je pre vás "PMEG" príliš ťažký a drahý, táto nová gramatika je (takmer) rovnako podrobná a užitočná. Ide už o tretie, doplnené vydanie.La Detala Gramatiko de Esperanto (Podrobná esperantská gramatika) je skrátená verzia "Úplného manuálu esperantskej gramatiky" (PMEG), vychádzajúca z vydania z roku 2023 (PMEG 2023). Obsahuje najdôležitejšie vysvetlenia gramatiky, slovnej zásoby, písania a výslovnosti medzinárodného jazyka, ale nie je taký podrobný ako PMEG. Jeho cieľovou skupinou sú najmä začiatočníci, cestovatelia a účastníci kurzov. Používa – rovnako ako predchádzajúce vydania – tradičné gramatické termíny. V dôsledku toho sa tu namiesto PMEG pojmov O-slovo, rolové slovo, príslovkový opis atď. objavujú tradičné pojmy podstatné meno, predložka, atď.Podrobná gramatika esperanta však poskytuje dobrý a šíroký prehľad o jazyku. Vydanie tejto gramatiky podporila Nadácia Esperantic Studies Foundation.Autor: Bertilo Wennergren
Kategória: Učebné pomôcky
Vydavateľ: ESPERO
Rok vydania: 2023
ISBN: 978-80-99902-76-4
Rozmery: A5
Počet strán: 208

14,90 €