Avantaĝoj kaj obstakloj de moderna komunikado (KAEST 2016)

Zborník prednášok z odborného podujatia KAEST 2016 (Konferencia o aplikáciách esperanta vo vede a technike). 

La prelegkolekto de la faka evento KAEST 2016 (Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko). Ĝis nun la plej granda kolekto kun 351 paĝoj kaj kun 35 prelegoj. 

ISBN: 978-80-89366-80-4
Rozmery: A5
Počet strán: 351

6,00 €