Arkivoj kaj bibliotekoj - kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon (KAEST 2014)

Zborník prednášok z odborného podujatia KAEST 2014 (Konferencia o aplikáciách esperanta vo vede a technike). 

La prelegkolekto de la faka evento KAEST 2014 (Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko). 

ISBN: 978-80-89366-36-1
Rozmery: A5
Počet strán: 174

6,00 €