100 významných osobností slovenského esperantského hnutia - 100 gravaj personoj de la slovaka Esperanto-movado

Ján VAJS

Knižka "100 významných osobností slovenského esperantského hnutia".
Dvojjazyčné SK-EO vydanie.
Zoradení sú tu najznámejší, zväčša už zosnulí esperantisti, aktívni na Slovensku: 80 domácich a 20 zahraničných.
Najdôležitejšie údaje o nich, ich dielo a život.

Libro pri "100 gravaj personoj de la slovaka Esperanto-movado".
Enlistigitaj mortaj E-istoj, aktivaj en Slovakio.
80 slovakoj kaj 20 eksterlandanoj,
plej gravaj informoj pri ili, iliaj verkoj kaj agado.

Kategória: Odborná literatúra
Vydavateľ: Espero
ISBN: 978-80-89366-07-1
Rozmery: A5
Počet strán: 48

2,00 €