Kreslený humor na 564 stranách! Taká je naša nová kniha

01.03.2020

Slovensko - 30 rokov slobody!? V decembri 2019 sme vydali unikát na Slovensku: humorne ilustrované dejiny Slovenska za posledných 30 rokov. Kniha vznikla ako spomienka na revolučné udalosti z roku 1989 a na následný porevolučný vývoj na Slovensku až do dnešných dní.


Spolu je v nej až 550 ilustrácií od jediného autora: Ľubomír Kotrha je naozaj špičkou vo svojej oblasti. O tom svedčia aj mnohé medzinárodné ocenenia (viac ako 120).

Knihá má pevnú väzbu, rozmer 21x21cm, až 564 strán, spolu 550 kreslených vtipov. Ide rozsahom o najväčšiu (aj najťažšiu = 1,2kg) zbierku kresleného humoru na Slovensku! Je preto veľmi vhodná aj ako naozaj dôstojný a zároveň humorný dar na rôzne jubileá. 

Kreslený humor je vzácny a zároveň dôležitý. Lebo ako povedal už Karel Čapek: "Humor je soľ zeme. Kto je ním dobre presolený, uchová sa dlho čerstvý." Vďaka tejto knihe vydržíte dlho čerstvý aj Vy! :)

Obsah knihy: kapitoly sú zoradené chronologicky, podľa rokov nasledovne: 1989-1992, 1993-1999, 2000-2009, 2010-2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. (Samozrejme, že posledné roky už sú uvedené samostatne, ide predsa len o najčerstvejšie udalosti, je im venovaný väčší priestor.) Každý vtip je na samostatnej strane.

No a na záver príspevku mi dovoľte uverejniť môj "Úvod vydavateľa" z knihy: 

Vážený čitateľ,

držíš v rukách veľmi netradičnú knihu - svojím spôsobom unikát na Slovensku: humorne ilustrované dejiny Slovenska za posledných 30 rokov. Kniha vznikla ako spomienka na revolučné udalosti z roku 1989 a na následný porevolučný vývoj na Slovensku až do dnešných dní (rok 2019). Asi málokde a málokedy sa podarí mať takúto výstižnú kroniku - tým skôr, že je od jedného jediného autora, ktorý s ostrovtipom sebe vlastným zobrazuje naše dennodenné problémy a (najmä) politické šarvátky. A prečo práve takáto forma zobrazenia našej nedávnej histórie? Karikatúra je veľakrát výstižnejšia než siahodlhý článok, komentár či reportáž. Dokáže nastaviť zrkadlo človeku či udalosti a jediným obrazom vystihnúť podstatu problému (či načrtnúť jeho riešenie). Áno, občas je to "smiech cez slzy" - ale o to viac je takýto humor potrebný, aby nám aj takéto tragikomické udalosti zobrazoval a ukazoval ich v inom, občas možno štipľavejšom svetle. Lebo takéto reflexie pomáhajú nastaviť zrkadlo celej spoločnosti. Je potom len na nás, čo s tým obrazom zo zrkadla urobíme: či ho budeme tolerovať (ako to, žiaľ, až pričasto robíme), alebo sa ho pokúsime zmeniť. Žiaľ, táto kniha a jej obsah sú naďalej až príliš aktuálne - roky ubehli, ale naša nátura sa veľmi nezmenila. Alebo skôr po prelistovaní si udalostí za 30 rokov nadobudne človek pocit, že sa tu tak trochu motáme v bludnom kruhu. Snáď sa nám už čoskoro podarí z neho vymotať. Osobne som veľmi rád, že som túto knihu mohol vydať - ďakujem pánovi Kotrhovi za ochotu poskytnúť svoj naozaj bohatý archív kreslených spomienok na minulosť posledných 30 rokov. Jeho pohľad na udalosti na Slovensku od roku 1989 nám čo-to prezradí aj o našej slovenskej náture, o "nových" problémoch, ktoré sa až príliš cyklicky opakujú, či o našich najčastejších dennodenných starostiach. Ďakujem aj za finančnú podporu: Fond na podporu umenia prispel na vydanie tejto knihy a umožnil nám ju tak sprostredkovať verejnosti. Vydanie zároveň podporil aj primátor mesta Partizánske Jozef Božik. Želám si, aby takýchto (a podobných) kníh vychádzalo pokiaľ možno čo najviac - humor je totiž dôležitý, ak si chceme zachovať pri všetkom tom marazme trochu toho životného optimizmu. Na druhej strane by som bol veľmi rád, keby mali karikaturisti problém nachádzať práve v slovenskej politike inšpiráciu na svoj kreslený humor. Ale takej doby, v ktorej by sme si u nás nemali z čoho robiť žarty, sa asi nedožijem...

PS: Ak by sa náhodou niekto v tejto knihe nebodaj našiel, nie je to našou vinou. Osoby, udalosti a okolnosti zobrazené kresbou v tejto publikácii sú len výplodom tvorivej mysle autora. Podobnosť s realitou je preto čisto náhodná! Alebo žeby nie? :)

Kniha je dostupná priamo tu: https://www.espero.sk/p/slovensko-30-rokov-slobody/