Esperanto - viac ako len jazyk!

08.11.2019

 Áno, esperanto je jazyk - dokonca najľahší na svete! Ale zároveň je to omnoho viac, ako len jazyk - je to filozofia. Filozofia mieru, porozumenia a nadnárodnej spolupráce. Pretože až potom, keď budú všetci ľudia môcť medzi sebou komunikovať bez jazykových bariér, môžeme naozaj začať celosvetovú a nadnárodnostnú spoluprácu. V esperante je preto cítiť veľký vplyv pacifizmu a humanizmu, ktoré mali na tvorcu jazyka: L.L.Zamenhofa obrovský dopad a predurčili celý jeho život.

Esperanto je medzinárodný jazyk, ktorý sa veľakrát nesprávne označuje ako "umelý jazyk". Správne by sme mu mali hovoriť "plánový jazyk", nakoľko vznikol plánovane, s cieľom vytvoriť komunikačný nástroj na medzinárodné dorozumievanie sa. Hlavnými prioritami boli jednoduchosť (aby sa mohol tento jazyk naozaj ktokoľvek za čo možno najkratší čas) a neutralita (aby nepatril nikomu a zároveň patril všetkým) - čo odstraňuje pri medzinárodnej komunikácii nespravodlivú výhodu rodených hovoriacich (v súčasnosti najmä anglicky hovoriacich).

Esperanto je veľmi vhodné aj pre ľudí, ktorí majú problém sa naučiť cudzí jazyk - s esperantom to ide omnoho jednoduchšie a rýchlejšie a dá sa naučiť aj formou samoštúdia. Jestvujú viaceré bezplatné kurzy online (dokonca aj na Duolingo) - viď odkazy na konci článku. A následne funguje aj tzv. "propedeutická hodnota" esperanta - to znamená, že vďaka naučeniu sa tohto jazyka sa človek ľahšie naučí aj iný, často omnoho zložitejší jazyk. Aj preto je esperanto odporúčané ako tzv. "odrazový mostík", ako štartovací jazyk, ktorým by sa malo začať vyučovanie cudzích jazykov na školách - podobne, ako pri matematike tiež nezačíname rovno algebrou, ale malou násobilkou a základnými rovnicami. Podobne pri jazykoch je vhodné začať od toho najjednoduchšieho a pokračovať k zložitejším.

A ak ste opačný prípad - ak sa práveže jazyky učíte ľahko, tak o to skôr by ste mohli siahnuť práve po espernate - získate ďalší "skalp" do zbierky :) - a navyše zistíte, ako neskutočne geniálne je tento jazyk vymyslený, ako hravé vie byť tvorenie nových slov či dokonca písanie básní už po niekoľkých dňoch/týždňoch učenia sa.

Moja osobná skúsenosť

Osobne sa venujem esperantu už viac ako 20 rokov (od 1999, aktívnejšie od 2003) a za ten čas ma tento jazyk presvedčil o jeho vhodnosti a použiteľnosti v akomkoľvek odvetví či situácii. Dostal som sa k nemu v podstate "náhodou" - po skončení strednej školy vyšla kniha Mariana Repku "Nie sme bezmocní" - ktorá opisuje "5 krokov na dosiahnutie celosvetového mieru". Hneď prvým krokom je podľa autora "naučiť sa esperanto". Nakoľko som autora poznal už z minulosti - vďaka jeho knihám o meditácii, pomerne ma to prekvapilo. Dovtedy som o esperante nikdy nepočul. Ale skúsil som to - a zistil, že tento jazyk má naozaj veľký potenciál! Už po pár mesiacoch môže človek voľne komunikovať s ľuďmi z celého sveta ako seberovný (bez komplexov a strachu z toho že "tako sa to nehovorí", "toto oni tak nevyslovujú"...). No a 3 roky po prvom prečítaní si tejto knihy som vydal jej reedíciu - tentokrát už v slovensko-esperantskom vydaní: https://www.espero.sk/p/nie-sme-bezmocni-ni-ne-estas-senpovaj/ 

O esperante som od tej doby písal aj hovoril už všelikde (web, noviny, rádiá, TV), tu je jeden televízny rozhovor so mnou, mesiac po tom, ako sme na Slovensku zorganizovali 101.svetový kongres esperanta v júli 2016 v Nitre:

https://www.teraz.sk/publicistika/p-balaz-latincina-bola-anglictina/213258-clanok.html 

Ako spomínam aj v tom rozhovore: existuje pekný esperantský (pre mnohých nateraz utopistický) slogan: "Latinčina bola, angličtina je, esperanto bude." - osobne tomu verím, a svojimi aktivitami sa tomu snažím aj napomôcť. Preto aj vydávam knihy o esperante a aj v tomto jazyku. Má to totižto zmysel a tento geniálny jazyk si to naozaj zaslúži. Veď napokon, kto vie, možno už onedlho sa esperanto rozšíri a bude to dôležitý celozemský jazyk. Ak tomu napomôžu aj naše knihy, budem iba rád. :)

Kde začať? 

Na záver už len zopár užitočných odkazov, ak by ste sa o esperante chceli dozvedieť viac:

Informácie o esperante:

Vikipédia o esperante: https://sk.wikipedia.org/wiki/Esperanto 

Vikipédia o Zamenhofovi: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Lejzer_Zamenhof 

Hlavná stránka o esperante na Slovensku: www.esperanto.sk 

Slovenská FB-skupina "Podporujem Esperanto": https://www.facebook.com/podporujemEsperanto 

Pražský manifest: https://manifesto.ikso.net/pm/#sk

 Brožúrka "Objavte esperanto": https://www.espero.sk/p/objavte-esperanto/ 

Online kurzy esperanta:

https://lernu.net/sk 

https://learn.esperanto.com/sk/ 

https://www.duolingo.com/course/eo/en/U%C4%8Dte-se%20esperantsky 

Peter Baláž

Esperanto - pestrý jazyk