Naše kontaktné údaje:

Vydavateľstvo ESPERO

Peter Baláž ESPERO

Víťazná 840/67A,                                                                                          Partizánske, 95804                                                                                          Slovenská republika                                                                                    

Zastúpený: Peter Baláž - majiteľ
IČO: 40269353
DIČ: SK1042787691

Telefón: 0902 203369

Email: info@espero.sk

Sklad a kancelária:  Ľ.Štúra 633/37a, 018 51 Nová Dubnica